Posted in Uncategorized

Հիշում ենք անցյալը

Ընտանեկան նախագիծ.

Նախագծի հեղինակներ՝ Լուսինե Մուրադան և Լեո Աղաբեկյան:
Նախագծին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները: Մասնակիցները պետք է ներկայացնեն տեսանյութ: Տեսանյութում կարող եք օգտագորել, թե ֆոտոներ, թե տեսանյութեր դրանք մոնտաժելով ձեր ցանկացած ծրագրով և տեղադրել բլոգի նախագծեր բաժնում:
Տեսանյութերի հղումները ուղարկեք ինձ՝ Լեո Աղաբեկյանին- leo5-nd@mskh.am:
Ծանոթացեք իմ մասին պատմող տեսանյութին: Հաստատ կհավանեք ու կժպտաք:
Սպասում եմ ձեր մասին պատմող տեսանյութերին:

Արդյունքներ

Նարե Սարգսյան

Քնարիկ Ադամյան

Նարեկ Մնացականյան

Posted in Uncategorized

Իմ անունը Լեո է, Որովետև…

Իմ անունը Լեո է, Որովետև ես ծնվել եմ առյուծի տարիին, իսկ կան առյուծն էր որնց անունները Լեո են: Ես իսկական առյուծ եմ, Որովետև ես ամեն ինչ արագ եմ անում ու ամենա շատը միս եմ սիրում: Իմ մայրիկն ու հայրիկը մտածում էին որ անունը լինի առյուծի նման, իրանք մտածում էին իմ անունը դնել Լևոն բայց Լևոն անունը միքիչ երկարուկ է դրա համար նրանք կարճցեցին Լևոն անունը ու սարքեցին Լեո:

 

 

Posted in Անգլերեն

Pollution

There are 8 types of pollution. air pollution, water pollution, land pollution, soil pollution, noise pollution, t hermal pollution, industrial pollution, light pollution. Some of them, are in Armenia. air pollution, water pollution, land pollution, soil pollution, noise pollution and industrial pollution. There are many harmfull pollutants in Armenia. household and industrial waste, gazes, traffic pollutants, and other.


	
Posted in Uncategorized

1. Պատրաստել տեսանյութ անսեռ և սեռական բազմացման մասին:

2. Ի՞նչ է բազմացումը: բազմացումը օգնում է ստեղծել իրեն

3. Որո՞նք են անսեռ և սեռական բազմացումը:

Անսեռ բազմացման ժամանակ նոր օրգանիզմի առաջացմանը մասնակցում է միայն մեկ ծնողական ձև, Սեռական բազմացման ժամանակ առաջանում են մասնագիտացված սեռական բջիջներ՝ գամետներ:

4. Անսեռ բազմացման ի՞նչ եղանակներ գիտեք:

Կտրոնները

5. Ի՞նչ է սպորը: Վեգետատիվ բջիջ

6. Ի՞նչ է փոշոտումը:

Որպեսզի ծաղկից առաջանա սերմերով պտուղ, անհրաժեշտ է, որ տեղի ունենա փոշոտում:

Posted in Uncategorized

1. Բացատրիր, թե ինչո՞ւ տրված բառերի հոգնակին ոչ թե -ներ, այլ -եր մասնիկով է կազմվել (բառի կազմությանն ուշադրաթյուն դարձրո՛ւ):

Նախապապ-եր, ծովաշն-եր (փոկեր), հնդկահավ-եր, ճակատամարտ-եր, լաստանավ-եր, դաշտավայր-եր, գետաձի-եր: Երբ, որ բառի մեջ ը-ն առաջին վանկում է գտնվում նրան ավելանում է ներ, եթե ուրիշ տեղ է կամ չկա եր է ավելանում

2. Երկու խմբի գոյականները նախ վանկատի՛ր, հետո դրանց հոգնակին կազմի՛ր և օրինաչափությունը բացատրի՛ր:

ար – կըղ, նը – կար,

արկղ – արկղեր, նկար – նկարներ:

Ա. Վագր-Վա-գըր-վագրեր, աստղ-աս-տըղ-աստղեր, սանր-սա-նըր-սանրներ, անգղ-ան-գղ-անգղներ, կայսր-կայ-սըր-կայսրեր, զեբր-զե-բր-զեբրներ:

Բ. Խրճիթ-խըր-ճիթ-խրճիթներ, ձկնիկ-ձուկ-ն-իկ-ձկնիկներ, դպրոց-դըպ-րոց-դպրոցներ, գրիչ-գիր-իչ-գրիչներ, կռիվ-կըռ-իվ-կռիվներ, գլուխ-գըլ-ուխ, տղա-տըղ-ա-տղաներ, կրակ-կըր-ակ-կրակներ:

3. Տրված գոյականները դարձրո՛ւ հոգնակի և տեղադրի՛ր նախադասությունների մեջ:

Անգղ, կեղտաջուր, աստղ, գետաձի, հեռագիր, ճակատամարտ:

Երկնքում մեկ-մեկ վառվեցին աստղներ, ամեն ինչ լռեց:

Հին զինվորը հիշում է բոլոր ճակատամարտեր, որոնց ինքը մասնակցել է:

Ցրիչը մեկ ժամում բոլոր հեռագրերը բաժանեց:

Միայն անգղներ էին սավառնում այդ բերդի վրա:

Հետո գետաձիերը դուրս եկան ջրից ու, լայն բացելով ահռելի երախները, խոնարհվեցին հանդիսատեսներին:

կեխտաջուրերը ամեն օր գետն են լցվում ու հոսում դեպի ծով:

Posted in Uncategorized
  • Պարզե՛ք՝ ո՞րն է ձեր մայրիկի ամենասիրելի ստեղծագործությունը:  Գրեգորի Ռոբերթս շան թառամը
  • Ընթերցե՛ք, ձայնագրե՛ք կամ տեսագրե՛ք. նվիրե՛ք մայրիկին ձեր ընթերցումը: https://www.youtube.com/watch?v=4DDzGMK9DZw
  • Աշխատանքն արեք այնպես, որ մայրիկի համար անակնկալ լինի: 

Posted in Uncategorized

1. Բացատրի՛ր տրված բառերը:Խորհրդատու-կորզել-հառել-հունար-գահ-
2.Բացատրիր տրված արտահայտությունները:Քթից բռնած ման ածել-Ստիպում է, որ գաս :Խելքին մոտ բաներ չասել-անխելք բաներ չասել: Գլուխդ ուսերիդ չի մնա-Մի վախեցի:
3.Քո կարծիքով որն է այս պատմության ասելիքը: Որ մարդը Շատ բաներին հավատում է

4. Բնութագրիր այս պատմության թագավորին: Լուրջ, անսեր

5. Ինչո՞ւ խաբեբային հաջողվեց խաբել թագավորին: Որովետև թագավորը Շատ բաներին հավատում է

Posted in Uncategorized

1. Ո՞րն է ստեղծագործության մեջ արտահայտված գաղափարը: Մարդիկ, որ վատ տեսք են ունենում այդ դեպքում նրանք մեղաոր չեն։ 2. Համաձա՞յն եք արտահայտված գաղափարի հետ, հիմնավորեք: Այո իհարկե մարդիկ, եթե սիրուն չեն դա չի նշանակում, որ կարելի նրանց վրա ծիծաղել

Posted in Uncategorized

Պարտավո՞ր եմ, թե՞ ուզում եմ

Մի մարդ գնաց քիմիաի դասի իրեն ասացին Ալեն դաստ արելես ինքը ասեց Պարտավորեմ, թե ուզում եմ: Այդպես ինքը ասում էր բոլոր դասերին մի անգամ դասատուն ասաց, որ տնայինը դա փող է: Դրանից հետո նա լավ սկսեց սովորել, բայց հետո հասկացավ, որ նրան խափել են

Posted in Uncategorized

1. Սա առաջին եղեալ ի կանանցն Արտաշիսի` ծնանի նմա զԱրտաւազդ եւ զայլս բազումս: Աշխարհաբար Սա (Սաթենիկը) Արտաշեսի կանանց մեջ առաջինը դառնալով` (նրա համար) ծնում է Արտավազդին ուրիշ շատ զավակներ: 2. Ոմանք ասեն եւ ի ծնանելն զսա դիպեալ պատահարաց իմն. Զոր համարեցան կախարդել զսա կանանց զարմիցն Աժդահակայ. վասն որոյ զնոսա բազում չարչարեաց Արտաշէս: Եւ զայս նոյն երգիչքն յառասպելին ասեն այսպէս. եթէ Վիշապազունք գողացան զմանուկն Արտավազդ Եւ զդեւ փոխանակ եդին: Աշխարհաբար Ոմանք էլ ասում են, թե հենց սրա (Արտավազդի) ծնվելու ժամանակ մի պատահար է եղել, և կարծում են, թե Աժդահակի սերնդից կանայք նրան կախարդել են, որի պատճառով Արտաշեսը նրանց շատ չարչարեց: Այս նույն երգիչներն առասպելի մեջ այսպես են ասում… Բառարան վիշապազունք – վիշապազունները զմանուկն Արտավազդ – մանուկ Արտավազդին փոխանակ – այստեղ` փոխարեն եդին – դրին Հարցեր և առաջադրանքներ Ճիշտ կարդա զսա, զնոսա, զմանուկն և զդեւ բառերը: զսա-ըսա զնոսա-ըզնոսա զմանուկն-մանուկ  զդեւ-զդև Ինչ կարող է նշանակել վիշապազուն բառը(համեմատիր արքայազուն, իշխանազուն բառերի հետ): վիշապազուն – վիշապազուններարքայազուն-Արքայազնիշխանազուն -Իշխանազն Աշխարհաբար դարձրու առասպելից մեջբերված հատվածը:  Վիշապազունք գողացան զմանուկն Արտավազդ Եւ զդեւ փոխանակ եդին: Վիշապազունները գողացան մանուկն Արտավազդ։ Եվ դև փոխանակ դրին։

Posted in Uncategorized
  • Դուրս գրի՛ր անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր: 
  • Դուրս բեր կարևոր մտքերը,  մեկնաբանիր:  Կարդալու,  ինչպես  և  սիրելու  ժամանակը,  լայնացնում  է,  մեծացնում  է  րոպեներից  և  վայրկյաններից  կազմված  ժամանակը: Կարդալիս դու ժամանակը լավես անձկացնում
  • Ի՞նչ եզրակացության եկար ստեղծագործությունը կարդալիս: Որ մարդուն չպիտի ստիպես որ ինքը կարդա այլ թողես, որ ինքը ինքն իրան կարդա
  • Բացատրի՛ր վենագիրը: ԿԱրդալուց սստիպելու կարիք պետք չի
Posted in Uncategorized

1. Գրի՛ր դյութել բառի հոմանիշները: Կախարդել, թովել, մոգել, հմայել, (հնց.) սխրացնել, ըղձալ: 2. Գրավել, հրապուրել, գերել, առինքնել, սքանչացնել, զմայլեցնել, զոշոտել

2. ,,Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,, վերնագրով շարադրություն գրի՛ր: 

Մի անգամ գարնանը մի մառդ մի վարդագույն ծաղիկ գտավ ու հետո, երբ նա նրան քաղեց ճաղից խեղտվելով մահացավ: ՄԻՆՉ այսոր մարդիկ այդպիսի բաներ անում են գարունը պետք է սիրուն ու պայծառ լինի