իմ լավ ընկերները

Հովհաննես Գալիկյան, Դավիթ Բաղդոյան, Գուրգեն Աբրահմյան, Գուրգեն Շիրինյան, Հովիկ Փոլադյան, Արեգ Սիմոնյան, Արեգ Պարսիլյան:

Advertisements