Բառարանաին ֆլեշմոբ

Լեո -Հուն. leon+idos, հայ. Ղևոնդ, ռուս. Леонид:
Նշանակում է «առյուծիկ»:

Էլլա -Հուն. hellas բառի սեռական (helladas) հոլովաձևից, որով այժմ կոչվում է Հունաստանը (1833 թվականից Հունաստանի պետության պաշտոնական անունն է)։
Իբրև իգական անուն մեզ մոտ երևում է 195-ականներին:

Լուսինե – Հայ. լուսին բառից (նաև Լուսին անձնանունից)։
Այստեղ վերջին ե ձայնավորը բարեհնչյունության և իգականացնելու նպատակով է ավելացրած։
Այժմ բավա կան տարածված անուն է։

Դավիթ – Եբր. David անունից:
Նշ.` «գեղեցիկատեսիլ» կամ «սիրեցյալ»:
Հայերի մեջ գործածական է անհիշելի ժամանակներից:
Բիբլիական այս անունը տարածված է ոչ միայն քրիստոնյա ազգերի մեջ, այլև անցել է արաբներին Davud ձևով:

Հասմիկ – Հայ. հասմիկ ծաղկի անունից, որ դարեր շարումնակ գործածական է հայերի մեջ նաև որպես անձնանուն:

Սվետլանա – Ռուս, Светлана անունն է, որ կազմված է ռուսական հնագույն անունների ձևով свела+она:
Նշանակու! է «լուսավոր», «մաքուր», «պայծառ»։
Հայերի մեջ բավական տարածված անուն է այժմ։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s