Բառարան

Բառարան
բախտը ժպտալ-բախը բերել:
սալիկ-Զանազան մթերքների փոքրիկ ու տափակ քառանկյունի կտոր: Շոկոլադի սալիկ:
հանդ-Դաշտ, արտերի ամբողջությունը:

Advertisements