Posted in ջերմոց լաբորատորիա

Ջերմոց լաբորատորիաում

Մենք մի անգամ գնացինք ջերմոց լաբորատորիա: Այն տեղ մենք տեսանք լիքը բույսեր, թռչյուններ և կենդանիներ: Մեզ այն տեղ սովորացրին բույսեր աճացնել: Մեզ տվեցին բույսեր: Մենք սովորաբար այն ժամանակ ենք գնում ջերմոց լաբորատորիա երբ մեր մոտ դասաժամը բնագիտություն և հայրենագիտություն առառկաներնա: Ջերմոց լաբորատորիան շատ մոտիկա մեր դպրոցին որովետև ջերմոց լաբորատոիան քոլեջումա: Ջերմոց լաբորատորիաում կա մի մեծ կրիա այդ կրիան բոլոր փոքր կրիաներին կծումա դրա համարել իրանց առանձին տեղերում ենք պահում: Մեկել այն տեղ կա դաշտամկեր և ձուկիկներ: Մի դաշտամուկ կա որի աչքերը կարմիր էին, իսկ մի հատիննել մի աչք չկար: Մեկել ձուկիկները տարբեր էին: Օրինակ deep town խաղում կա ջերմոց: Այն տեղ դու կարաս աճեցնես ծառ, լինա և խաղող: Deep town խաղում դու կարաս ստեղծել 2 ջերմոց: Իդեպ games բաժինում 3-րդ նյութը deep town-նա